Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου προκειμένου αυτό να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τέγος Ιωάννης Α., Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος Χ., Τοκατλίδης Αριστοτέλης, Χαλάτης Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διατηρητέα Κτίρια
Εστιατόρια
Αποκατάσταση Κτιρίων
Αποτύπωση Κτιρίων
Φέρων Οργανισμός
Οπλισμός Σκυροδέματος
Ενανθράκωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου