Παραπομπή APA

Τσουκαντάς Σπυρίδων Γ. (2006). Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου με υπόγειο, της εταιρείας "Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ (Media Strom)" στην περιοχή του βιομηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου.

Παραπομπή Chicago Style

Τσουκαντάς Σπυρίδων Γ. Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου με υπόγειο, της εταιρείας "Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ (Media Strom)" στην περιοχή του βιομηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου. 2006.

Παραπομπή MLA

Τσουκαντάς Σπυρίδων Γ. Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασμένου κτιρίου με υπόγειο, της εταιρείας "Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ (Media Strom)" στην περιοχή του βιομηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.