Διαλέξεις με αντικείμενο θέματα γεωτεχνικής μηχανικής (2006 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ψαρρόπουλος Πρόδρομος, Κούμουλου Ελενα
Συλλογικό Έργο: Διαλέξεις με αντικείμενο θέματα γεωτεχνικής μηχανικής Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Όνομα μέρους:Εδαφομηχανική προσομοίωση στην σεισμική ανάλυση βάθρων και ακροβάθρων γεφυρών
Προσομοίωση στον φυγοκεντριστή της κίνησης βαρέων μη υδατοδιαλυτών υγρών ρυπαντών
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνική
Γέφυρες
Εδαφοδυναμική
Ακρόβαθρα
Βάθρα
Σεισμική Απόκριση
Προσομοίωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2232
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available