Μελέτη καθορισμού ορίων και μελέτη διαχείρισης του δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.703 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη