Ανακύκλωση ποιότητα ζωής, φροντίδα στο περιβάλλον αφιέρωμα 20 Μαϊου 2006

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ελευθεροτυπία , 2006
Πηγή:Ελευθεροτυπία ειδική έκδοση
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 4918
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη