Εκπαιδευτικό υλικό σε αγροτικά θέματα στα ελληνικά και αλβανικά με χρήση πολυμέσων και Internet

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Παν. Ιωαννίνων - Σχ. Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων Αγρινίου - Τμ. Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ΥΠΕΠΘ
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα : Παν. Ιωαννίνων - Σχ. Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων Αγρινίου - Τμ. Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων , 2001
Όνομα μέρους:Αγροτουρισμός
Παραδοσιακή αλιεία
Προετοιμασία και εγκατάσταση μελισσοκομείου
Παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα
Καλλιέργεια λαχανικών στο θερμοκήπιο
Βιολογική γεωργία
Καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών στο θερμοκήπιο
Βιολογική κτηνοτροφία
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ