Αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ελευθεριάδου Α., Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Τρωτότητα
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Στατική Ανάλυση
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο