Γεωαφρός EPS Διογκωμένο πολυστυρένιο σε γεωτεχνικές κατασκευές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών (Ημερίδα), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Γεωτεχνικές εφαρμογές γεωσυνθετικών υλικών (2007 : Αθήνα) / / ΤΕΕ- Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξιακού Έργου, Ελληνική Εταιρεία Γεωσυνθετικών Υλικών
Λέξη-Κλειδί:Γεωαφρός Διογκωμένης Πολυστερίνης
Διογκωμένη Πολυστερίνη
Γεωτεχνική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2185