Παραπομπή APA

Αθανασόπουλος Γεώργιος Α. (2007). Σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης με συμπιεστό παρέμβλημα γεωαφρού EPS.

Παραπομπή Chicago Style

Αθανασόπουλος Γεώργιος Α. Σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης με συμπιεστό παρέμβλημα γεωαφρού EPS. 2007.

Παραπομπή MLA

Αθανασόπουλος Γεώργιος Α. Σεισμική μόνωση κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης με συμπιεστό παρέμβλημα γεωαφρού EPS. 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.