Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των κτιρίων στην Ξάνθη από τη δράση ΕΠΑΝΤΥΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραμπίνης Αθανάσιος Ι., Μπαλτζοπούλου Αικατερίνη Δ., Πλέσιας Αργύρης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Τρωτότητα
Σεισμική Διακινδύνευση
Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο