Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης με χρήση λογισμικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τρέζος Κωνσταντίνος Γ., Χριστοδουλίδης Γ.Σ., Παρχαρίδης Ι., Τεχνίτης Γ.Φ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Διακινδύνευση
Λογισμικά Πακέτα
Σεισμική Τρωτότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο