Μη συμβατικές διατάξεις οπλίσεως πλακών κεφαλοδέσμων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνώστης Συμεών Κ., Τέγος Ιωάννης Α., Παπανικολάου Κ. Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 3
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Οπλισμός Σκυροδέματος
Πάσσαλοι
Πλάκες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο