Στεγανωτικά και ελαφρά θερμομονωτικά υλικά κελύφους κτιρίου Χαρακτηριστικές ιδιότητες - τρόποι εφαρμογής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλύβας Γ., Εξαδάκτυλος Α., Δημούδη Αργυρώ, Χατζής Μ., Αλούπης Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Πηγή:Οδηγός δομικών υλικών ΤΕΕ
Όνομα μέρους:Στεγάνωση δωμάτων με ασφαλτικές ή PVC μεμβράνες. Υλικά - τρόποι εφαρμογής (τ.1)
Τα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά του κελύφους του κτιρίου. Χαρακτηριστικές ιδιότητες - τρόποι εφαρμογής (τ.2)
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Θερμομονωτικά Υλικά
Στεγανοποιητικά Υλικά
Στεγανοποίηση
Θερμομόνωση
Δώματα
Κτίρια
Πρότυπα
Ιδιότητες Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2240
Μ 2240.1
Μ 2240.2
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available