Επίδραση της περιεχόμενης αργίλου στα αδρανή στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος και τσιμεντοκονιάματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσαματσούλης Δ. Χ., Παπαγιαννάκος Ν.Γ., Παππά Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 3
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Τσιμεντοκονιάματα
Ανθεκτικότητα
Αδρανή Υλικά
Πρόσθετα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο