Παραπομπή APA

(2007). Η αντισεισμική προστασία στην ελληνική πραγματικότητα (2006:Καλαμάτα): Επιστημονικές προσεγγίσεις, το χρέος των υπηρεσιών, η συμβολή του πολίτη. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Η αντισεισμική προστασία στην ελληνική πραγματικότητα (2006:Καλαμάτα): Επιστημονικές προσεγγίσεις, το χρέος των υπηρεσιών, η συμβολή του πολίτη. Αθήνα, 2007.

Παραπομπή MLA

Η αντισεισμική προστασία στην ελληνική πραγματικότητα (2006:Καλαμάτα): Επιστημονικές προσεγγίσεις, το χρέος των υπηρεσιών, η συμβολή του πολίτη. Αθήνα, 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.