Παραπομπή APA

Σαμοϊλης Βασίλης. (2007). Μετασχηματιστές: Παρακολούθηση - Διαγνωστική Εκτίμηση της Λειτουργικής Κατάστασης. Αθήνα: ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Σαμοϊλης Βασίλης. Μετασχηματιστές: Παρακολούθηση - Διαγνωστική Εκτίμηση της Λειτουργικής Κατάστασης. Αθήνα: ΤΕΕ, 2007.

Παραπομπή MLA

Σαμοϊλης Βασίλης. Μετασχηματιστές: Παρακολούθηση - Διαγνωστική Εκτίμηση της Λειτουργικής Κατάστασης. Αθήνα: ΤΕΕ, 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.