Η επιρροή της αλλαγής της υπερστατικότητας σε φορείς που υπόκεινται σε φαινόμενα που εξαρτώνται από τον χρόνο.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λυκίδης Γ.Χ., England G.L
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) / / ΤΕΕ-Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ . τ. 4
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
Γέφυρες
Ερπυσμός
Αστοχίες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο