Χωρικές ερωτήσεις σε εφαρμογές κρίσιμου χρόνου

Σε εφαρμογές κρισίμου χρόνου, όπως ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, εμφανίζονται, χωρικές ερωτήσεις πάνω σε συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα που συρρέουν από διάφορες πηγές, οι οποίες απαιτείται να απαντηθούν στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Ένα παράδειγμα τέτοιας ερώτησης είναι: «βρες ένα μπλε αεροσκάφος που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 χλμ., από ένα κόκκι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αρκουμάνης Κωνσταντίνος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ξηρός Παναγιώτης
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III , Ιαν.- Δεκ. 2002 ; τ. 22, τεύχ. 1-2 , σ. 7-21
Λέξη-Κλειδί:Ευρετικοί Αλγόριθμοι
Βάσεις Δεδομένων
Εφαρμογές Κρίσιμου Χρόνου
Χωρικά Αντικείμενα
Χωρικές Ερωτήσεις
Εξελικτικοί Αλγόριθμοι
Ελεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας
Heuristic Algorithms
Data Bases
Time Critical Applications
Spatial Objects
Spatial Queries
Evolutionary Algorithms
Air Traffic Control
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620