Πρότυπος τεχνική προδιαγραφή Τ 110 Αποχέτευσις και αποστράγγισις έργων οδοποιίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπ. Δημοσίων Εργων - Γενική Δ/νση Δημοσίων Εργων - ΥΣΕ - Δ/νση Γ3 - Τμ. Β'
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1966
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Π 625.70212 Υ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη