Επίδραση των ευέλικτων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (FACTS) στη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διατάξεις και συσκευές ελέγχου, οι οποίες αποτελούν τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (FACTS). Αναλυτικότερα, δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και ελέγχου των συσκευών αυτών και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στην ελεγχόμενη λειτουργία του συστήματος και οι κύριες εφαρμογές τους....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδιάς Β. Κ., Λεωνιδάκη Ε. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ III , Ιαν.- Δεκ. 2002 ; τ. 22, τεύχ. 1-2 , σ. 23-34
Λέξη-Κλειδί:Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ηλεκτρονικά Ισχύος
Διατάξεις Ελέγχου
Electric Power Systems
Electric Power Transmission Systems
Flexible Alternating Current Transmission Systems
Power Electronics
Control Devices
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Εκτεταμένη περίληψη στα Αγγλικά
Φυσική περιγραφή:πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:32 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διατάξεις και συσκευές ελέγχου, οι οποίες αποτελούν τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (FACTS). Αναλυτικότερα, δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και ελέγχου των συσκευών αυτών και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στην ελεγχόμενη λειτουργία του συστήματος και οι κύριες εφαρμογές τους.
Μεταφρασμένη περίληψη:In this paper the main Flexible AC Transmission Systems (FACTS) devices are presented. In detail, the basic operation and control principles of these devices are given and the way they contribute to power systems operation and control are discussed. In addition the main FACTS applications are presented.