Ορθή εκτέλεση των εργασιών επισκευής - ενίσχυσης με εποξειδικές ρητίνες και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λάιος Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ενίσχυση κτιρίων με σύγχρονα υλικά (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενίσχυση κτιρίων με σύγχρονα υλικά / / ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξιακού Έργου
Λέξη-Κλειδί:Εποξειδικές Ρητίνες
Επισκευές
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2278