Αριθμητική ανάλυση ομάδας πασσάλων με ενιαίο κεφαλόδεσμο υπό κεντρική κατακόρυφη φόρτιση

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης ομάδας πασσάλων πακτωμένων σε ενιαίο κεφαλόδεσμο υπό κεντρική κατακόρυφη φόρτιση. Ειδικότερα, διερευνούνται οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πασσάλων στη φέρουσα ικανότητα και στη δυσκαμψία της ομάδας. Πραγματοποιείται παραμετρική ανάλυση ομάδας πασσάλων σε διάταξη 3x3 και αξονι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωμοδρόμος Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.- Δεκ. 2004 ; τ. 24, τεύχ. 1-3 , σ. 63-74
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Θεμελιώσεις
Γεωτεχνική
Φόρτιση
Piles
Foundations
Geotechnical Engineering
Loading
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620