Ο σεισμός της Λευκάδας της 14.08.03 - Επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον (2003 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά ημερίδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ο σεισμός της Λευκάδας της 14.08.03 - Επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον Ημερίδα, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, ΙΤΣΑΚ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Γεωτεχνική
Κατολισθήσεις
Κτίρια
Βλάβες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ