Β' Παγκόσμιος πόλεμος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Ελευθεροτυπία , 2002
Πηγή:Ιστορικά . 24 Οκτωβρίου 2002 (Μέρος Ι)
Ιστορικά . 31 Οκτωβρίου 2002 (Μέρος ΙΙ)
Ιστορικά . 7 Νοεμβρίου 2002 (Μέρος ΙΙΙ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ