Το πρόβλημα του θορύβου - Υπάρχουσα κατάσταση - Άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις - Τρόποι αντιμετώπισης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραμέρος Νίκος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα Αναγκαία μέτρα και παρεμβάσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Λέξη-Κλειδί:Αστικά Κέντρα
Ηχορύπανση
Θόρυβος
Αντιθορυβική Προστασία
Ηχοπροστασία
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχομενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο