Ειδικά έργα περιοχής Αθηνών - Πειραιώς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Πηγή:Κυκλοφοριακά, οικοδομικά & εξωραϊστικά έργα είς τας πόλεις των Αθηνών - Πειραιώς - Θεσσαλονίκης
Αρχιτεκτονική , Ιαν. - Φεβρ. 1961 ; έτ. Ε', τεύχ. 25 , σ. 3-5
Όνομα μέρους:Εργα οδοποιµιας
Οικοδομικά έργα
Λιμενικά έργα τουριστικού ενδιαφέροντος
Εργα εξωραϊσμού & αθλητισμού
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εργα Οδοποιϊας
Οικοδομικά Εργα
Πεζοδρόμια
Πλατείες
Οδοστρώματα
Συντήρηση Οδοστρωμάτων
Οδικό Δίκτυο
Τοιχοποιίες
Λαϊκή Κατοικία
Λιμενικά Εργα
Εργα Υποδομής
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Αποχετευτικά Εργα
Αρδευτικά Εργα
Φωτισμός
Οδοί
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 720