Ο σεισμός της Λευκάδας της 14.08.03 Αποτίμηση του ρόλου του εδάφους & επιπτώσεις του σεισμού σε λιμενικά έργα και οδικό δίκτυο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κλήμης Ν., Αναστασιάδης Α., Μάκρα Κωνσταντίνα Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ο σεισμός της Λευκάδας της 14.08.03 - Επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον Ημερίδα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Πηγή:Ο σεισμός της Λευκάδας της 14.08.03 - Επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον (2003 : Θεσσαλονίκη) / /ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας - ΙΤΣΑΚ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Σεισμική Επικινδυνότητα
Επιπτώσεις
Λιμενικά Εργα
Οδικό Δίκτυο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια