Το αγροτικό σπίτι από πλευράς υγιεινής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κυδωνιάτης Σόλων Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1962 ; έτ. ΣΤ', τεύχ. 33 , σ. 58-62
Λέξη-Κλειδί:Αγροτική Κατοικία
Υγιεινή Περιβάλλοντος
Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 720