Το νέο μέγαρο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Πηγή:Αρχιτεκτονική , Ιαν. - Φεβρ. 1963 ; έτ. Ζ', τεύχ. 37 , σ. 10- 11
Λέξη-Κλειδί:Ταχυδρομεία
Δημόσια Κτίρια
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο