Φυσική περιγραφή:428p. : fig., tabl.
Βιβλιογραφία:Bibliographies
Εκδότης:Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization
ISBN:978-960-87973-5-2
Κωδικός DEWEY:389.606 - (Προτυποποίηση-Συνέδρια)
658.562 - (Ποιοτικός έλεγχος:Διοίκηση παραγωγής)
DEWEY Γενικού θέματος:900 - (ΔΙΑΦΟΡΑ)
650 - (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)