Ανασκόπηση μεθόδων μελέτης αεροελαστικότητας Μέρος Α' Γενικά χαρακτηριστικά για ανεμογεννήτριες Part A' General characteristics for wind turbines

Στο παρόν άρθρο γίνεται κριτική ανασκόπηση των γενικών χαρακτηριστικών των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη μελέτη της αεροελαστικότητας διεθνώς με έμφαση στις ανεμογεννήτριες. Κατά την παρουσίαση, τα αντικείμενα αεροελαστικής έρευνας διαχωρίζονται ανάλογα με τον εάν περιλαμβάνουν περιστρεφόμενα ή μη μέλη. Οι μελέτες διαχωρίζονται ανάλογα με τις παραδοχές πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαξεβάνου Αικατερίνη Α., Βλάχος Νικόλαος Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ IV , Ιαν.- Δεκ. 2004 ; τ. 24, τεύχ. 1-2 , σ. 31-44
Λέξη-Κλειδί:Αεροελαστικότητα
Αεροδυναμικές Φορτίσεις
Ανεμογεννήτριες
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620