Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα (2008 : Πειραιάς) Αναγκαία μέτρα και παρεμβάσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα Πρακτικά Αναγκαία μέτρα και παρεμβάσεις, ΤΕΕ, Νομαρχία Πειραιά
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πειραιάς , 2008
Λέξη-Κλειδί:Ηχορύπανση
Αστικά Κέντρα
Θόρυβος
Ηχοπροστασία
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2307
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη