Εφαρμογές ανακύκλωσης σε οδοστρώματα (2007 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εφαρμογές ανακύκλωσης σε οδοστρώματα, ΤΕΕ, ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2007
Λέξη-Κλειδί:Οδοστρώματα
Ανακύκλωση
Οδοποιία
Ασφαλτικά Οδοστρώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2259
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available