Το Crystal Span London's Crystal Span

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Πηγή:Η Αρχιτεκτονική σε όλο τον κόσμο
Αρχιτεκτονική , Νοέμ . - Δεκ. 1963 ; έτ. Ζ', τεύχ. 42 , σ. 69
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Κατασκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 720