Η αρχή της προφύλαξης ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας (2008 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπάλιας Γεώργιος
Συλλογικό Έργο: Η αρχή της προφύλαξης ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2008
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Υγεία
Προστασία Περιβάλλοντος
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΚΑΙΟ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο της διάλεξης