Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης τεχνικών έργων (2006:Αθήνα, Ελλάδα) Το παράδειγμα "STBL-Bau, XML, DBD" της Γερμανίας. Αναγκαιότητα και δυνατότητες ανάπτυξης ανάλογου συστήματος στην Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης τεχνικών έργων Το παράδειγμα "STLB-Bau, XML, DBD"της Γερμανίας. Αναγκαιότητα και δυνατότητες ανάπτυξης ανάλογου συστήματος στην Ελλάδα, ΣΑΤΕ, ΤΕΕ, ΕΞΠΡΕΣ Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γερμανικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ