Παραπομπή APA

Γιάγκου Ζωή. (2006). Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου νερού σε ημίκλειστο κόλπο με τη χρήση συνδυασμένων μαθηματικών ομοιωμάτων. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Γιάγκου Ζωή. Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου νερού σε ημίκλειστο κόλπο με τη χρήση συνδυασμένων μαθηματικών ομοιωμάτων. Ξάνθη, 2006.

Παραπομπή MLA

Γιάγκου Ζωή. Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου νερού σε ημίκλειστο κόλπο με τη χρήση συνδυασμένων μαθηματικών ομοιωμάτων. Ξάνθη, 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.