Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών του παράκτιου νερού σε ημίκλειστο κόλπο με τη χρήση συνδυασμένων μαθηματικών ομοιωμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιάγκου Ζωή
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Φυσική περιγραφή:124σ. : πίν., σχ., χάρτ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:551.4880724 - (Απορροές:Υδρολογία-Μαθηματικά μοντέλα)
627.042 - (Παρακτιος θαλασσιος χωρος:Εφαρμοσμενη υδροδυναμικη)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)