Ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους στο σχεδιασμό υδραυλικών έργων : ένα παράδειγμα από το σχεδιασμό έργων εξυγίανσης υδροφορέων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα στοχαστικό μοντέλο απόφασης, που στηρίζεται στις αρχές της Θεωρίας των Αποφάσεων και αναπτύχθηκε προκειμένου να σχεδιαστούν τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης, σε ένα πρόβλημα ρύπανσης σε υδροφορέα του Νομού Χαλκιδικής. Η έλλειψη μετρήσεων της υδραυλικής αγωγιμότητας και η έντονη ετερογένεια δημιουργούν το αβέβαιο περιβάλλο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μυλόπουλος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2005
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Μάιος - Απρ. 2005 ; τ. 25, τεύχ. 2-3 , σ. 35-46
Λέξη-Κλειδί:Υδραυλικά Εργα
Σχεδιασμός
Θεωρία Αποφάσεων
Υπόγειοι Υδροφορείς
Περιβαλλοντικό Κόστος
Στοχαστικά Μοντέλα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620