Νέες προοπτικές για ΜΜΕ στην πιστοποίηση και τη διαπίστευση μετά την αποδοχή του πακέτου για την εμπορία προϊόντων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκουρτσογιάννης Λ.
Συλλογικό Έργο: Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα: Oφέλη, προβλήματα και προοπτικές, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα (2008 : Αθήνα) : Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές / / ΤΕΕ-Τμ. Τυποποίησης
Λέξη-Κλειδί:Διαπίστευση
Πιστοποίηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του διημέρου
Τα περιεχόμενα της παρουσίασης

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2311