Επίδραση κοκκομετρίας σε υψηλής ρευστότητας πάστας τσιμέντου - Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κατσιώτη - Μπεάζη Μαργαρίτα, Διαμαντώνης Νικόλαος, Σακελλαρίου Α., Παπαθανασίου Α., Κατσιώτης Μ., Καλοϊδάς Βασίλειος, Μαρίνος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (2008: Αθήνα) / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Αυτοσυμπυκνούμενο Σκυρόδεμα
Τσιμέντο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του διημέρου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2312