Παραπομπή APA

Τσαματσούλης Δ. Χ. (2008). Μαθηματικές συσχετίσεις κοκκομετρικών κατανομών και ισοδύναμου άμμου αδρανών σκυροδέματος.

Παραπομπή Chicago Style

Τσαματσούλης Δ. Χ. Μαθηματικές συσχετίσεις κοκκομετρικών κατανομών και ισοδύναμου άμμου αδρανών σκυροδέματος. 2008.

Παραπομπή MLA

Τσαματσούλης Δ. Χ. Μαθηματικές συσχετίσεις κοκκομετρικών κατανομών και ισοδύναμου άμμου αδρανών σκυροδέματος. 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.