Μαθήματα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1967
Όνομα μέρους:Γενική θεωρία
Εφαρμογαί εις τα προβλήματα των αντιστηρίξεων και των θεμελιώσεων
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.151 M
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη