Παραπομπή APA

Σωτηροπούλου Αναστασία. (2008). Η επίδραση των ινών υάλου και πολυπροπυλενίου στην αντοχή ινοπλισμένων κονιαμάτων με αδρανές μάρμαρο.

Παραπομπή Chicago Style

Σωτηροπούλου Αναστασία. Η επίδραση των ινών υάλου και πολυπροπυλενίου στην αντοχή ινοπλισμένων κονιαμάτων με αδρανές μάρμαρο. 2008.

Παραπομπή MLA

Σωτηροπούλου Αναστασία. Η επίδραση των ινών υάλου και πολυπροπυλενίου στην αντοχή ινοπλισμένων κονιαμάτων με αδρανές μάρμαρο. 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.