Μελέτη της διάχυσης χλωριόντων σε σκυρόδεμα με μετακαολίνη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαδογιάννης Ευστράτιος, Αγγέλη Ευσταθεία, Τσιβιλής Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών & στοιχείων - Έκθεση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών & στοιχείων - Έκθεση (1ο: 2008: Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ. Γ'
Λέξη-Κλειδί:Χλωριόντα
Σκυρόδεμα
Ποζολάνες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο