Μαθήματα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων εργαστηριακοί προσδιορισμοί και αποτελέσματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1968
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ