Παραπομπή APA

(2008). 30 Χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης: μνήμες και προοπτική. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Παραπομπή Chicago Style

30 Χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης: μνήμες και προοπτική. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008.

Παραπομπή MLA

30 Χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης: μνήμες και προοπτική. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.