Τύποι τεχνικών έργων (ανάτυπον εκ του δελτίου του ΤΕΕ 1936)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων , 1967
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ