Παραπομπή APA

(1967). Τύποι τεχνικών έργων: (ανάτυπον εκ του δελτίου του ΤΕΕ 1936). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων.

Παραπομπή Chicago Style

Τύποι τεχνικών έργων: (ανάτυπον εκ του δελτίου του ΤΕΕ 1936). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων, 1967.

Παραπομπή MLA

Τύποι τεχνικών έργων: (ανάτυπον εκ του δελτίου του ΤΕΕ 1936). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων, 1967.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.