Διερεύνησις της αντοχής και της δαπάνης κατασκευής υποστυλωμάτων εξ ωπίσμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ. - Εδρα Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1966
Πηγή:Ανακοινώσεις θεωρητκών και τεχνικοοικονομικών ερευνών
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 5141
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη